Lincoln Breakfast on November 18, 2007.


01 picture taken 02 picture taken
03 picture taken 04 picture taken
05 picture taken 06 picture taken
07 picture taken 08 picture taken
09 picture taken